WHITE RHINO

WHITE RHINO

SONY A700 & Leica 280mm APO Telyt R